Njoftohen të gjithë kandidatët që nuk kanë aplikuar me formularin A1Z në Portalin Matura Shtetërore 2021, se Portali i Maturës Shtetërore online do të hapet për aplikime në datat 08 deri më 13 shtator 2021.

 

Plotësimi online i Formularit A1Z, do të kryhet në shkollat ku maturantët/kandidatët kanë kryer arsimin e mesëm  lartë ose  shkollën e përcaktuar nga KMSH-ja e vendbanimit, nëse shkolla e mesme  kanë përfunduar është mbyllur.

 

Ky aplikim eshte vetem per kandidatet qe kane perfunduar te gjitha detyrimet e matures shteterore dhe plotesojne formularin vetem per aplikim ne institucionet e arsimit te larte.
 
Faleminderit!