Zyra Vendore Arsimore Tiranë njofton të gjithë personat që janë diplomuar në fushën e mësuesisë në profilin “Arsim Fillor” dhe “Fizike’ që janë të interesuar, për t’u punësuar/angazhuar si mësues dispozicioni nëper institucionet arsimore parauniversitare publike nën juridiksionin e ZVA-Tiranë, janë të lutur të paraqitën pranë Zyrës Vendore Arsimore Tiranë me adresë: Rruga “Jeronim De Rada”, përballë Parlamentit, Tiranë, ditën e Hënë datë 08.01.2024 prej orës 08:00-16:30 sëbashku me diplomat e fituara në fushën e mësuesisë.