VENDET E LIRA TE PUNES DATE 01.09.2023

VENDET E LIRA TE PUNES DATE 08.09.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 15.09.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 19.09.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 21.09.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 22.09.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 25.09.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 27.09.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 28.09.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 03.10.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 05.10.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 06.10.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 10.10.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 12.10.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 13.10.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 17.10.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 18.10.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 20.10.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 23.10.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 25.10.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 27.10.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 31.10.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 01.11.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 02.11.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 07.11.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 08.11.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 09.11.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 14.11.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 16.11.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 20.11.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 21.11.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 22.11.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 23.11.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 24.11.2023

VENDET E LIRA TE PUNES DATE 01.12.2023

VENDET E LIRA TE PUNES DATE 04.12.2023

VENDET E LIRA TE PUNES DATE 07.12.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 15.12.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 18.12.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 20.12.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 21.12.2023

VENDE TE LIRA TE PUNES DATE 10.01.2024

VENDE TE LIRA TË PUNES DATE 12.01.2024

VENDE TE LIRA TË PUNËS DATE 19.01.2024

VENDE TË LIRA TË PUNËS DATË 31.01.2024

VENDE TË LIRA TË PUNËS DATË 02.02.2024

VENDE TE LIRA TË PUNËS DATË 08.02.2024

VENDE TË LIRA TË PUNËS DATË 12.02.2024

VENDE TË LIRA TË PUNËS DATË 19.02.2024

VENDE TË LIRA TË PUNËS DATË 21.02.2024

VENDE TË LIRA TË PUNËS DATË 23.02.2024

VENDE TË LIRA TË PUNES DATË 27.02.2024

VENDE TË LIRA TË PUNËS DATË 28.02.2024