Në zbatim të shkresës 1822/1, më datë 21.03.2023, ju njoftojmë se:


Provimi me shkrim për mësuesit e kategorisë së dytë dhe të tretë të kualifikimit në Sistemin Arsimor Parauniversitar, për vitin shkollor 2022-2023, do të zhvillohet më datë 06.05.2023, ora 10:00- 12:30, në Tiranë, në mjedise të planifikuara nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP).


Faleminderit!