NJOFTIM 

Shtojcat për portalin “Mësues për Shqipërinë”, do të tërhiqen pranë ZVA Tiranë, edhe ditën e shtunë më datë 16.07.2022, ora 8:00-14:00. 

Ju mirëpresim!